Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – 2024

Interaktivní online kurz seznamuje s pravidly bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) podle příslušných předpisů. Ověření znalostí testem a získáním certifikátu s roční expirací podle příslušné legislativy. Vhodné uplatnění najde při vstupních i opakovacích školeních. Osnova našeho online školení je sestavena univerzálně tak, aby pokryla nejdůležitější aspekty bezpečnosti práce a nejčastější rizika, která se vyskytují na většině pracovišť. Kurz odpovídá základním principům BOZP a lze ho použít pro většinu podnikatelských činností.

Kurz naučí Vaše zaměstnance:

 • práva a povinnosti v oblasti BOZP,
 • jaká jsou nejčastější a obecná rizika na pracovišti,
 • jakým způsobem předcházet rizikům,
 • co je řízení rizik a kategorizace prací,
 • co jsou osobní ochranné pracovní prostředky,
 • co jsou mimořádné události a jak se při nich chovat,
 • nejčastější bezpečnostní značky,
 • a další důležité bezpečnostní informace.

Jak začít s naším kurzem:

 • Pro nákup je třeba mít vytvořený účet / případně být přihlášený – Můj Účet.
 • Po vytvoření účtu je potřeba v můj účet / nastavení vyplnit své jméno, příjmení, datum narození a pracovní pozici.
  Tyto údaje se po absolvování kurzu propisují do certifikátu!

Cena při nákupu pro jednotlivce: 79,- CZK
Po zakoupení bude kurz dostupný 30 dní!

Cena při nákupu pro skupinu 5 uživatelů: 316,- CZK
Limit uživatelů, který můžete přidat do jedné skupiny je 5.
Skupiny nastavenou fixní cenu, která odpovídá ceně 4 jednotlivců, pátý uživatel je tedy ZDARMA.
Skupin si můžete vytvořit neomezené množství.

Pro zpřístupnění možnosti nákupu pro skupiny je potřeba mít vytvořený účet a být přihlášený.
Přesný postup dozvíte v našem návodu – Jak nakoupit pro skupiny.

Buďte první, kdo napíše recenzi.

Prosím, přihlašte se k napsání recenze
Kurz bude po zakoupení dostupný 30 dní
Koupit
Absolvovalo: 472 absolventů
Kapitol: 4